SINGEM RLFCs

SINGEM @ Bhowanipur

10, Heysham Road, 2nd Floor, Flat 5-8, (Opp. Elgin Road Forum Mall) Kolkata- 700020 (West Bengal)

SINGEM @ Shantinagar

109 Royal Corner, Shanti Nagar, 1&2, Lal Bagh Main Rd, opp. St. Joseph’s College Corner, Bengaluru- 560027 (Karnataka)